ورود غیرقانونی یک زائر به بی‌راهه‌های مرز «مهران» فاجعه آفرید / قطع عضو در پی برخورد با مین جنگی