بهترین آموزشگاه زبانارائه و اجرای خدمات و محصولات پارتیشن …کاغذ سیلیکون - وینیل - روزرنگ - …فروش عمده کاور کاغذ A4 ,A5 و A3

نامه رئیس دولت اصلاحات به رهبر انقلاب در ۳۷ صفحه نگارش شده / نامه تقریباً‌ برای دو ماه گذشته است / این نامه در خصوص دغدغه‌ها و آینده کشور است؛ برای دهه پیش رو نیز راه حل‌هایی ارائه شده