تعمیرات لوازم خانگیمشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …گیت کنترل ترددتعمیر تلویزیون ال جی

یادداشت‌های محمدعلی فروغی، شنبه ۲ خرداد ۱۲۹۸ / 
 وزیر خارجه می‌گفت: باید پول‌های خودتان را جمع کرده بدهید که به مخارج یومیه برسانیم!