فروش دستگاه کامپرشن تراپی های فایو …ازمون پیوست به همسر هلندیجاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …همکاری برای دورکاری از سراسر کشور

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص: هیچ صحبتی درباره انتخابات با ظریف انجام نشده / جلسات با وزارت خارجه درباره موضوعات روز سیاست خارجی است