گلایه شدید پسر آیت‌الله طالقانی از میراث فرهنگی: حرف بسیار زشتی زده‌اند / ما کی گفتیم بودجه مرمت خانه پدر را در اختیار خودمان قرار دهید؟ / به ما گفته اند ۱۵۰ میلیون برای مرمت خانه در نظر گرفته شده؛ بخشی از هزینه هم از سوی خانواده تأمین شود؛ یعنی ما باید ۴۰۰ میلیون تومان دیگر را خودمان تأمین می‌کردیم