علم الهدی: کسانی که در انتخابات شرکت نکردند، می‌خواهند مطالبات به حق مردم را به سود نیات فاسد خود مصادره کنند / آن‌هایی که در دولت جدید منصب نمی‌گیرند، می‌خواهند شروع به تخریب کنند / مطالبه از دولت و رئیس جمهور جدید باید ادبیات خاص خود را داشته باشد؛ نباید آب به آسیاب دشمن بریزید