اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قالیباف: امروز با کسانی کار دارند که دارند کار می‌کنند / افسوس می‌خورم برای افراد به ظاهر متخصص و قلمزن که برای دیگران نوکری می‌کنند