تیراندازی در مراسم کفن و دفن رئیس‌جمهور هائیتی؛ مقامات آمریکا به سرعت مراسم را ترک کردند