در آستانه دربی؛ ۱۵ درصد از قرارداد پرسپولیسی‌ها واریز شد

در آستانه دربی؛ ۱۵ درصد از قرارداد پرسپولیسی‌ها واریز شد