بلبرينگ انصاريکاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …ترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایردوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

برخورد کامیون و سقوط پل هوایی روی دو خودرو در کیلومتر ۷۵ اتوبان زنجان - تهران / یک فوتی و ۶ مصدوم