آموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسصایع روشنایی و مبلمان شهری نور …پرایمر PVCدندانسازی

رئیس اتاق بازگانی ایران و چین: از سال ۹۱ مدام داستان وارد کردن ۷۰۰ پورشه را تعریف می‌کنند، اما به جای فردی که پشت ماجراست، یک پیرزن روستایی را معرفی می‌کنند / مشخص است چه کسی این خودرو‌ها را به نام پیرزن وارد کرده / این شخص قطعا نفوذ سیاسی دارد / مگر نخود و لوبیا است که مشخص نشود چه کسی آن‌ها را فروخته؟