اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر نیرو: افغانستان پذیرفت که دیگر آب هیرمند را به سمت شوره زار گود زره منحرف نکند / قرار شد آب در مسیر طبیعی خود به سمت ایران جریان یابد