اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خطیب‌زاده: آنچه در مذاکرات وین باقی مانده، موضوعات کلیدی است که تصمیمات خاص سیاسی را می‌طلبد / بسیاری از جداول آماده است / تمرکز جلسات بر روی ۴ متن اصلی بود / بخشی از پرانتز‌ها پاکسازی شده / توافقات درباره ایده‌ها تا حدود زیادی انجام شده؛ در حال تبدیل به کلمات هستند