تعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …صندلی طبی برقی فول انواع خودرولیست قیمت تیرچه پیش تنیدهاجاره، خرید و فروش گروه لیفتراک …

نوبخت: امیدواریم قیمت دلار در بودجه را از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به همان نرخ اولیه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بازگرداند / انتظار داریم قیمت ارز به رقم‌های متعادل‌تر برگردد