رییس بانک مرکزی: رشد اقتصادی سال گذشته ۳.۶ درصد بود