اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تماشا کنید: نردبان سفارت / ۱۱ سال پس از حمله به سفارت انگلیس، حمله کنندگان چه پست هایی گرفته اند؟