رضا نصری، تحلیلگر بین الملل: ایران می‌تواند از تیرگی روابط فرانسه و آمریکا برای طرح دیدگاه‌هایش در موضوع برجام استفاده کند / اگر فرانسه از تریبون سازمان ملل بحث «خسارت»‌ در ماجرای زیردریایی‌ها را مطرح کرد، ایران می‌تواند از «حق پاسخگویی» استفاده و بحث خسارت در قضیه نقض برجام را طرح کند