تعمیرات موبایل در امداد موبایلتامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …تعمیر تلویزیون ال جینیروی خدماتی و کمک انباردار

وزیر صمت: آغاز توزیع اقلام پر مصرف ایام عید خانوارها ظرف چند روز آینده