رشد ۳۰ درصدی سهام «ای‌بی» در طول همه‌گیری / شرکتی که امیدیار پایه‌گذاری کرد چگونه تهدید کرونا را تبدیل به فرصت کرد

رشد ۳۰ درصدی سهام «ای‌بی» در طول همه‌گیری / شرکتی که امیدیار پایه‌گذاری کرد چگونه تهدید کرونا را تبدیل به فرصت کرد