لیبرال‌ها برنده اقلیت انتخابات فدرال کانادا شدند / ترودو، قدرت خود را حفظ می‌کند