استاندار یزد: وضعیت آب شرب مردم استان بحرانی است؛ کمتر از ۲۴ ساعت توان تامین آب را داریم

استاندار یزد:  وضعیت آب شرب مردم استان بحرانی است؛ کمتر از ۲۴ ساعت توان تامین آب را داریم