پراستیک اسید 15 اکسیدینخرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغل

هشدار مقتدی صدر به پارلمان عراق: نشست رای اعتماد به کابینه «محمد توفیق علاوی» برگزار نشود، مردم را به تظاهرات میلیونی فرا می خوانم