کانال فلکسیبلآموزش تخصصی تنبک در تهرانپارستامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)مشاوره و فروش انواع تجهیزات پزشکی …

ستاد زاکانی: همسر زاکانی مدیر سابق ساماندهی و نظارت حوزه علمیه خواهران تهران بوده