الیاف بایکومس الیاژیخرید فوری کاندومکارتن سازی

شرکت هواوی به حملات دولت ایالات متحده واکنش نشان داد