دستگاه بسته بندیکارتن سازیزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …

کواکبیان خطاب به عضو کنگره آمریکا: آمریکا با دست کشیدن از اقدامات لجوجانه خود، به مبارزه با این ویروس کمک نماید