چراغ لب پله روکار mcrسال نو مبارک - عسل مدافروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

ظریف: اروپایی‌ها حرکت غلطی را با حمایت از آمریکا در شورای حکام شروع کرده اند / این حرکت باعث بهم ریخته شدن شرایط خواهد شد / توضیحات لازم را به همه اعضای شورای حکام داده‌ایم؛ امیدواریم عقل غلبه کند؛ اگر چنین نشود راهکارهایی داریم