صندلی برقی لکسوس لندکروز پرادو …آموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …تعدادی خانم جهت نظافت و پخت و پزمیکسرمستغرق واجیتاتور

شمخانی: در ملاقات امروز با طالبان، آن‌ها را در مبارزه با آمریکا مصمم دیدم / رئیس هیئت طالبان: آمادگی برای همکاری در زمینه حفظ امنیت مرز‌های افغانستان و ایران