برس سیمینمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارستعمیر مانیتور

مجلس اگر انقلابی بود، روحانی را از قدرت اخراج می‌کرد / مصلحت نظام در اخراج روحانی است / اکثریت مجلس یازدهم ضعیف و اقلیتی فرصت طلب هستند / رهبری اگر بخواهند نظرشان را بیان کنند، شجاعتش را دارند و نیازی به پرده پوشی ندارند