علی باقری: سند سوم درمورد مدت زمان راستی‌آزمایی است؛ هنوز این سند را تحویل طرف‌های مقابل نداده‌ایم / رفع تحریم‌ها گام به گام نیست

علی باقری: سند سوم درمورد مدت زمان راستی‌آزمایی است؛ هنوز این سند را تحویل طرف‌های مقابل نداده‌ایم / رفع تحریم‌ها گام به گام نیست