ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوفروش کیف پول های سخت افزاری

تصاویر: حملات راکتی و انفجار در شهر کابل