تشدید درگیری‌ها در افغانستان؛ پرواز‌ها در ۷ ولایت متوقف شد