زرد شدن رنگ کرونایی تا تزریق بیش از یک‌میلیون دُز واکسن درقم