مبلمان اداریقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …دستگاه جرمگیری و شستشوی دندان FC169ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمان

روزنامه لیبراسیون فرانسه کودتای ۲۸ مرداد را پیش‌بینی کرده بود!
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سرویس تاریخ «انتخاب»: شماره گذاری خانه های تهران، برای توزیع نامه های پستی شروع شد. عدد «1» علامت مشخصه تهران و اعداد 1 تا 9 علامت 8 منطقه شهر است. وزارت پست و تلگراف دستور شماره گذاری های خانه های تهران را صادر کرد. مامورین پست تهران از امروز نوشتن شماره های پستی را بر بالای در خانه ها آغاز کرده اند. به موجب این دستور، نزدیک به یک میلیون شماره کد پستی روی در منازل نوشته خواهد شد و این اقدام از مهمترین برنامه های کشور است که پس اط سال ها مطالعه و بررسی با همکاری مهندسان مشاور انگلیسی و بلژیکی به مرحله اجرا درآمده است. لینک کوتاه کپی لینک