اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تشکیل پرونده قضایی برای رقص مختلط در کشتی تفریحی بندر امام / انتقاد فارس: خبرگزاری دولت چند  خبر معنادار در حمایت از  اداره بنادر با عکسی از کشتی تفریحی متخلف منتشر کرد؛ این یعنی طلبکار هم هستند