بتن پارسه عرضه ضد یخ بتن /افزودنی …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …طراحی و مجری پروژه plc و اتوماسیون …چسب لنت ترمز پروپنول

ترور محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای، در آبسرد دماوند / وزارت دفاع شهادت او را تایید کرد