پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی: دعوت از اینفلوئنسرهای مسلمان به ایران برای جذب توریست های سنگاپوری