یادداشت‌های محمدعلی فروغی، سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۲۹۹؛ در باب رفتن خودمان گفت‌وگو کردیم... عجله داریم
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سرویس تاریخ «انتخاب»؛ بعد از رفتن حضرات با اعتمادالدوله و غیره در باب رفتن خودمان گفت‌وگو کردیم. نصرت‌الدوله چندان عجله ندارد و ما عجله داریم. وقتی که می‌خواستیم از هوتل موریس برویم نصرت‌الدوله گفت میل دارم میرزا محمدخان را ببینم. قرار گذاشتیم فردا قبل از ظهر او را ببریم آن‌جا. پس شب رفتیم او را پیدا کرده خبرش کردیم و با هم شام خوردیم. سیف‌الدین بهمن امروز بعضی دستورالعمل‌ها از من راجع به کار سفارت می‌خواست، چون نایب‌سفارت جدید است. گفتم فردا صبح بیاید منزل به او دستور بدهم. امروز به چای مهمان مادام هربت بودیم. غیر از ما چند نفر روسی آن‌جا بودند، از جمله ژنرال مارچنکو و زنش.   منبع: یادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی، به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، تهران: سخن، چاپ هفتم، ص ۴۴۸. لینک کوتاه کپی لینک