مجوز پروازهای ۷ ایرلاین به‌دلیل عدم رعایت محدودیت ۶۰ درصدی کرونایی تعلیق شد