پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۴۰۱/۰۹/۰۹ / /
سلاجقه، ماون رئیس: امسال عزم را برای اجرای قانون هوای پاک جزم کرده‌ایم / تا وزارت نیرو نتایجش را درباره سد چرمشیر ندهد نمی‌توانیم پاسخ دهیم
سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تا وزارت نیرو نتایجش را درباره سد چرمشیر ندهد نمی‌توانیم پاسخ دهیم و با توجه به چاهک هایی که آنجا در عمق حفر شده و گمانه زنی هایی که هست، ما نظارت داریم ولی هنوز وزارت نیرو نتیجه را اعلام نکرده و تا این اتفاق نیفتد پاسخ نمی‌دهیم.