آموزشگاه فنی حرفه ای دانش برترتولیدی لوله بخاری و دریچه کولرالمنت رطوبتی هوشمنددعوت به همکاری در شرکت دانش بنیان

زنگنه: سالانه ۷۰ میلیارد دلار یارانه سوخت‌مایع و گاز پرداخت می‌شود