پیشنهاد وزارت بهداشت برای لغو منع تردد شبانه برای واکسن زده‌ها