اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جزییات عفو برخی متهمان و محکومان حوادث اخیر / معاون قوه قضاییه: متهمان یا محکومان اگر اظهار ندامت نکنند و تعهد کتبی ندهند، عفو نمی‌شوند / ۹ شرط عفو متهمان و محکومان