اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قوه قضاییه: فردی که ادعا شده در صحنه شهادت شهید علی‌وردی حاضر بوده دارای هیچ عنوان اتهامی در این پرونده نیست