ترخیص اولین محموله واکسن وارداتی توسط بخش خصوصی / ۳۰۰ هزار دوز آسترازنکا وارد کشور شد