دستگاه عرق گیری گیاهانموسسه زبان نگارطراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …جت فن پارکینگ f300

خطیب زاده: ادعای رسانه‌های غربی درباره دیپلمات بازداشت‌ شده ایرانی صرفاً در حد یک خبرسازی سطحی است /  نقض مصونیت این دیپلمات ایرانی یک بدعت غیرقابل قبول است