صندلی برق لکسوس لندکروز پرادو رافور …فروش دیگ بخار اقساطدوزینگ پمپ .مترینگ پمپاموزشگاه زبان روسی شرق تهران

روایت نماینده تهران از مصوبه ضدبرجامی مجلس:  مهلتی که  برای رفع تحریم ها داده شده را به یک ماه رساندیم تا به [زمان] دولت بعدی آمریکا نرسد! / روزشمار اجرای این قانون منوط به تصویب شورای نگهبان نیست / اگر این طرح، آسیب‌هایی هم داشت، مردم بپذیرند