چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


سرکوب طبقه متوسط با سرکوب مزد کارگران
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / سایت اکونگار / اقتصادی

سرکوب طبقه متوسط با سرکوب مزد کارگران

فرآیند اداره اقتصاد کشور، ناکارآمدی جدی مقدار تولیدی و پولی را به همراه داشته و این ناکارآمدی از طریق انتقال به بانک‌های تجاری و بودجه، وارد ترازنامه بانک‌مرکزی شده و به تورم تبدیل می‌شود و تورم نیز علاوه بر تامین مالی دولت، بخش قابل‌توجهی از این ناکارآمدی‌ها را در پشت خود پنهان، ولی به صورت ذخیره، انباشت می‌کند. بنابراین ابدا مساله دستمزدها در تورم کنونی کشور نقشی ندارد و هرکس این را طرح می‌کند، آگاهانه یا ناآگاهانه به دنبال سرکوب طبقه متوسط است.