حمله رئیس مجلس به خودروسازان داخلی؛ دفاع از قطعه‌سازی ملی/ پادکست برنامه صبحگاهی مرور روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

حمله رئیس مجلس به خودروسازان داخلی؛ دفاع از قطعه‌سازی ملی/ پادکست برنامه صبحگاهی مرور روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰