اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جریمه دلسوزی دولت برای خریداران خودرو
تجربه دو سیاست نشان می‌دهد دلسوزی دولت با جریمه سنگینی برای ملت همراه است. چند وقت پیش پس از آزمون و خطاهای زیاد خودرو در بورس کالا عرضه شد. این عرضه گرچه به جهت قیمتی بالاتر از سیستم‌های قرعه کشی بود اما فاصله خودرودار شدن را برای مصرف‌کننده کمتر از روش های مشابه کرد. حتی در کاهش قیمت خودرو در بازار غیررسمی موثر بود. اما بازگشت به سیستم های سامانه‌ای نه تنها زمان خودرودار شدن متقاضیان را بالاتر برده حتی کارشناسان هشدار می‌دهند فاصله های قیمتی میتواند انگیزه های رانتی را تقویت کند.  بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر مجبور باشیم میان سیستم‌های ثبت‌نامی و عرضه در بورس کالا یکی را انتخاب کنیم، گزینه دوم از چندین جهت مطلوبیت بیشتری برای مصرف‌کننده و خودروساز دارد.