اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فرصت‌های اقتصادی و سیاسی از دست رفته